skip to Main Content

Bizə göndərilən elanların son günlər vaxtından gec saytda yoxlanıb dərc olunmasının əsas səbəbləri sayt ziyarətçilərinin gözlənilməz vaxtda həddən çoxalmasına və başqa işlərimizə görə vaxtımızın olmamasıdır. Amma səbrli olun, sizin elanıvız gec də olsa saytda dərc olunacaq əsas odur ki, siz saytımızın şərtlərinə uyğun göndərin. Şərtlərimizə uyğun olmadığı üçün dərc olunmayan bir çox elanlar var ki, onları təkrar göndərirlər. Şərtlərimizdən bəzilərini diqqətinizə çatdırıram ki, göndərdiyiniz elandakı şəkil minimum 2 dənə olmalı, şəkilin minimum genişliyi 640 piksel olmalı, şəkil üstündə şirkət logosu, adı və telefon nömrəsi yazmaq olmaz. Mümkün olduqca göndərdiyiniz şəkil real olsun foto montaj olmasın məsələn iş gördüyünüz zaman və ya satdığınız məhsulun şəklini çəkib göndərin.

Back To Top