Wi-Fi ustası (Wifi qurasdirma xidmetleri) – Router, Modem, Access Point, Switch və digər cihazların quraşdırılması. Sizin internetə qoşulmuş kənar şəxslərin uzaqlaşdırılması və parolunun dəyişdirilməsi.

Back To Top