skip to Main Content

BƏYANNAMƏ TƏRTİBATI PROQRAMI (BTP) Bəyannamələrinizi elektron formada hazırlamaq üçün bu proqramın yenilənmiş ən son versiyasını yükləmək üçün zəng edin. Cəmi 10 manata proqram sizin kompüterinizə quraşdırılır.

Back To Top